Zelfzorg Vonk

Are you feeling overwhelmed, stressed, or disconnected from yourself? Do you find it challenging to prioritize your own well-being amidst the demands of daily life? It’s time to ignite your inner well-being and reclaim your self-care with the transformative 14-day course:

"De Zelfzorg Spark: Het Ontsteken Van Je Innerlijke Welzijn"

Deze cursus is ontworpen om u te helpen uw zelf-verzorging naar het volgende niveau, met persoonlijke begeleiding, deskundig advies en praktische tools en technieken om u te helpen uw doelen te bereiken.

Why Join The Self-Care Spark?

Self-care is not just a luxury; it is a vital practice that allows you to nurture your mind, body, and soul. This comprehensive 14-day course is designed to provide you with the tools, techniques, and guidance you need to cultivate a sustainable self-care routine. You’ll gain a deeper understanding of your needs, learn powerful practices to enhance your well-being, and experience profound personal growth.

Benefits of The Self-Care Spark

 • Discover Your Authentic Self: Dive deep into self-reflection exercises and uncover your true desires, values, and passions.
 • Reduce Stress & Boost Well-Being: Learn mindfulness techniques, stress management strategies, and relaxation exercises to create a calm and balanced life.
 • Enhance Emotional Resilience: Explore your emotions, practice self-compassion, and develop healthy coping mechanisms for emotional well-being.
 • Create Healthy Boundaries: Gain clarity on your boundaries, learn effective communication skills, and cultivate nurturing relationships.
 • Unleash Your Creativity: Tap into your creative potential, reignite your passions, and express yourself authentically.
 • Set Meaningful Goals: Discover the power of goal setting aligned with your values and create a roadmap for personal growth and fulfillment.

Struggling With…? I’ve Got You Covered!

Are you struggling with self-care consistency, overwhelmed by the vast amount of information out there, or feeling stuck in unhealthy patterns? The Self-Care Spark is specifically designed to address these common challenges and provide you with practical solutions, guidance, and support to overcome them. This course will empower you to break free from self-neglect, prioritize your well-being, and create a life that aligns with your authentic self.

Sign Up Now!

Zelfzorg Spark: het Ontsteken van je innerlijke welzijn

Een 14-daagse cursus is ontworpen om u te helpen uw zelf-verzorging naar het volgende niveau, met persoonlijke begeleiding, deskundig advies en praktische tools en technieken om u te helpen uw doelen te bereiken.

$111.00

What You Gain From The Self-Care Spark

In de loop van 14 dagen, ontvangt u dagelijks de lessen en de oefeningen die u zullen helpen:

 • Het ontwikkelen van een gepersonaliseerd zelf-zorg plan dat voldoet aan uw unieke behoeften en doelstellingen
 • Leer praktische technieken voor het beheer van stress, angst, en andere gemeenschappelijke uitdagingen
 • Bouwen van gezonde gewoontes en routines die ondersteuning van uw fysieke en emotionele welzijn
 • Het verbeteren van uw relaties en sociale contacten
 • Kweken van een positieve mindset en een grotere veerkracht in het aangezicht van tegenspoed

Naast de dagelijkse lessen en oefeningen, krijgt u ook toegang tot een eigen online community, waar je verbinding kunt maken met andere deelnemers, deel je vooruitgang, en je krijgt extra steun en aanmoediging.

Door het einde van de 14-daagse cursus heeft u een solide basis voor een duurzame self-care routine die ondersteuning biedt voor de lange termijn welzijn. Heb je de tools en kennis voor het beheer van stress, het verbeteren van uw gezondheid en relaties, en het cultiveren van een groter gevoel van doel en vervulling in je leven.

Bonus Gifts Included

As a thank you for joining our Self-Care Spark course, you will receive two incredible bonus gifts:

 1. Free 10-Minute Guided Meditation: Relax, rejuvenate, and reconnect with a soothing guided meditation that will help you find inner peace and restore balance.
 2. Digital Self-Care Workbook: Access my comprehensive digital self-care workbook filled with insightful exercises, journaling prompts, and practical tools to support your self-care journey beyond the course.

Dus, als je klaar bent om je zelf-verzorging naar het volgende niveau, nodig ik u aan te melden voor de 14-daagse self-care cursus.

Sign Up Now!

Zelfzorg Spark: het Ontsteken van je innerlijke welzijn

Een 14-daagse cursus is ontworpen om u te helpen uw zelf-verzorging naar het volgende niveau, met persoonlijke begeleiding, deskundig advies en praktische tools en technieken om u te helpen uw doelen te bereiken.

$111.00

Unlock Even More Transformative Experiences

For those seeking an elevated self-care experience and personalized support, I offer an exclusive option to enhance your journey. The VIP Transformative Experience includes the following:

 1. One Distance Reiki Session
  Receive one energizing and healing distance Reiki session to restore balance, release energetic blockages, and promote holistic well-being.
 2. Special 1-on-1 Life Coaching WhatsApp Support
  Gain direct access to our experienced life coach through WhatsApp for personalized guidance, support, and accountability during the 14-day course.
 3. One EMDR Session
  Address and heal a specific memory or trauma that keeps you stuck with a powerful EMDR session, facilitating deep transformation and personal breakthroughs.
Beige-Brown-Illustrated-Special-Discount-Instagram-Post-Portrait-4-1

Self-Care Spark: VIP Experience

Go VIP during the 14-day course “Self-Care Spark” and enhance your journey with 1 distance reiki session, 1 EMDR session specifically targeted at a memory or trauma that keeps you stuck, and get 14-day access to me through WhatsApp.

$333.00

Join Self-Care Spark Today and Ignite Your Inner Well-Being!

Invest in yourself and make self-care a priority. Join the Self-Care Spark course today to embark on a transformative journey of self-discovery, healing, and personal growth. Say goodbye to overwhelm and hello to a life filled with joy, balance, and self-love.

Enroll now and unlock the tools and practices you need to create a sustainable self-care routine that nourishes your mind, body, and soul.

Don’t wait any longer. Start prioritizing yourself and igniting your inner well-being today!

Zelfzorg Spark: het Ontsteken van je innerlijke welzijn

Een 14-daagse cursus is ontworpen om u te helpen uw zelf-verzorging naar het volgende niveau, met persoonlijke begeleiding, deskundig advies en praktische tools en technieken om u te helpen uw doelen te bereiken.

$111.00